[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

narten at us.ibm.com narten at us.ibm.com
Fri Nov 29 05:53:06 UTC 2019


Total of 52 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri 29 Nov 2019 12:53:06 AM EST
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 3.85% |  2 | 74.08% | 4243602 | salanieta.tamanikaiwaimaro at gmail.com
 15.38% |  8 | 4.61% |  264307 | maureen.hilyard at gmail.com
 7.69% |  4 | 1.18% |  67519 | evan at telly.org
 5.77% |  3 | 1.83% |  104581 | joly at punkcast.com
 5.77% |  3 | 1.44% |  82491 | mail.roberto.gaetano at gmail.com
 5.77% |  3 | 1.12% |  64437 | javrua at gmail.com
 3.85% |  2 | 2.47% |  141595 | sala at pasifikanexus.nu
 3.85% |  2 | 1.53% |  87371 | roberto_gaetano at hotmail.com
 3.85% |  2 | 1.51% |  86550 | ekisesta at gmail.com
 3.85% |  2 | 1.17% |  67022 | 6.internet at gmail.com
 3.85% |  2 | 1.00% |  57072 | at-large at atlarge-lists.icann.org
 3.85% |  2 | 0.96% |  55038 | mcknight.glenn at gmail.com
 1.92% |  1 | 0.72% |  41064 | jzuck at innovatorsnetwork.org
 1.92% |  1 | 0.67% |  38122 | capdasiege at gmail.com
 1.92% |  1 | 0.61% |  34869 | oloyede.aa at unilorin.edu.ng
 1.92% |  1 | 0.55% |  31521 | jlaprise at gmail.com
 1.92% |  1 | 0.55% |  31517 | alberto at soto.net.ar
 1.92% |  1 | 0.50% |  28440 | olivierkouami at gmail.com
 1.92% |  1 | 0.47% |  27041 | carlton.samuels at gmail.com
 1.92% |  1 | 0.45% |  25617 | alan.greenberg at mcgill.ca
 1.92% |  1 | 0.44% |  24971 | cs at click4life.hiv
 1.92% |  1 | 0.38% |  21861 | carlosraul at gutierrez.se
 1.92% |  1 | 0.34% |  19565 | vanda at scartezini.org
 1.92% |  1 | 0.29% |  16548 | wolfgang at kleinwaechter.info
 1.92% |  1 | 0.26% |  14796 | narten at us.ibm.com
 1.92% |  1 | 0.25% |  14425 | julf at julf.com
 1.92% |  1 | 0.23% |  12911 | karl at cavebear.com
 1.92% |  1 | 0.22% |  12525 | bzs at theworld.com
 1.92% |  1 | 0.19% |  10998 | brent.frere at abilit.eu
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  52 |100.00% | 5728376 | Total


More information about the At-Large mailing list