[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

narten at us.ibm.com narten at us.ibm.com
Fri Nov 22 05:53:07 UTC 2019


Total of 70 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri 22 Nov 2019 12:53:07 AM EST
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 1.43% |  1 | 79.23% | 8311401 | adam.peake at icann.org
 8.57% |  6 | 2.14% |  224241 | maureen.hilyard at gmail.com
 5.71% |  4 | 1.01% |  106300 | wolfgang at kleinwaechter.info
 5.71% |  4 | 1.00% |  104470 | alan.greenberg at mcgill.ca
 5.71% |  4 | 0.91% |  95956 | roberto_gaetano at hotmail.com
 5.71% |  4 | 0.68% |  71800 | karl at cavebear.com
 4.29% |  3 | 1.79% |  188157 | oloyede.aa at unilorin.edu.ng
 4.29% |  3 | 1.21% |  126862 | apisan at unam.mx
 4.29% |  3 | 1.04% |  109614 | kankaili at gmail.com
 4.29% |  3 | 0.41% |  42536 | julf at julf.com
 2.86% |  2 | 0.70% |  73322 | ocl at gih.com
 2.86% |  2 | 0.66% |  69609 | at-large at atlarge-lists.icann.org
 2.86% |  2 | 0.58% |  61171 | mail.roberto.gaetano at gmail.com
 2.86% |  2 | 0.51% |  53983 | javrua at gmail.com
 2.86% |  2 | 0.40% |  41967 | otieno.barrack at gmail.com
 1.43% |  1 | 0.57% |  60295 | ekisesta at gmail.com
 1.43% |  1 | 0.48% |  50478 | filinafilka at gmail.com
 1.43% |  1 | 0.46% |  48619 | sebicann at bachollet.fr
 1.43% |  1 | 0.44% |  45929 | sylvia at prontocl.com.br
 1.43% |  1 | 0.41% |  42558 | dave at igf-mu.org
 1.43% |  1 | 0.40% |  41813 | matthias at hudobnik.at
 1.43% |  1 | 0.39% |  40732 | cdel at firsthand.net
 1.43% |  1 | 0.38% |  40209 | chand at connect.com.fj
 1.43% |  1 | 0.38% |  39466 | ncohen at telepathy.com
 1.43% |  1 | 0.37% |  38425 | azad.sarkar.tvnl at gmail.com
 1.43% |  1 | 0.36% |  37542 | capdasiege at gmail.com
 1.43% |  1 | 0.32% |  33509 | yrjo_lansipuro at hotmail.com
 1.43% |  1 | 0.32% |  33207 | jzuck at innovatorsnetwork.org
 1.43% |  1 | 0.31% |  32791 | petersomoragbon at gmail.com
 1.43% |  1 | 0.28% |  29861 | isaac at isaacmaposa.com
 1.43% |  1 | 0.28% |  29560 | lsymek at gmail.com
 1.43% |  1 | 0.26% |  27551 | alan at futureperfect.co.za
 1.43% |  1 | 0.24% |  25049 | skiden at gmail.com
 1.43% |  1 | 0.23% |  24586 | remmyn at gmail.com
 1.43% |  1 | 0.18% |  18431 | alberto at soto.net.ar
 1.43% |  1 | 0.17% |  17967 | hadia at tra.gov.eg
 1.43% |  1 | 0.13% |  13260 | dralialmeshal at gmail.com
 1.43% |  1 | 0.12% |  12949 | narten at us.ibm.com
 1.43% |  1 | 0.12% |  12458 | yesim.nazlar at icann.org
 1.43% |  1 | 0.10% |  10926 | bzs at theworld.com
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  70 |100.00% | 10489560 | Total


More information about the At-Large mailing list