[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

narten at us.ibm.com narten at us.ibm.com
Fri Aug 23 04:53:04 UTC 2019


Total of 24 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Aug 23 00:53:04 EDT 2019
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 8.33% |  2 | 15.93% |  111476 | at-large at atlarge-lists.icann.org
 8.33% |  2 | 7.29% |  50999 | javrua at gmail.com
 8.33% |  2 | 7.18% |  50238 | joly at punkcast.com
 8.33% |  2 | 6.98% |  48861 | otieno.barrack at gmail.com
 8.33% |  2 | 6.16% |  43110 | lsymek at gmail.com
 4.17% |  1 | 7.80% |  54603 | oloyede.aa at unilorin.edu.ng
 4.17% |  1 | 6.03% |  42188 | moses.serugo at gmail.com
 4.17% |  1 | 5.51% |  38578 | isaac at webenchanter.com
 4.17% |  1 | 5.31% |  37140 | bikram.shrestha at idea.com.np
 4.17% |  1 | 4.92% |  34457 | eduardodiazrivera at gmail.com
 4.17% |  1 | 4.28% |  29926 | hadia at tra.gov.eg
 4.17% |  1 | 3.45% |  24110 | maureen.hilyard at gmail.com
 4.17% |  1 | 3.39% |  23744 | roberto_gaetano at hotmail.com
 4.17% |  1 | 3.15% |  22012 | carlosaguirre62 at hotmail.com
 4.17% |  1 | 2.93% |  20497 | jrjahangir at gmail.com
 4.17% |  1 | 2.76% |  19322 | dave at igf-mu.org
 4.17% |  1 | 2.56% |  17896 | leonfelipe at sanchez.mx
 4.17% |  1 | 2.55% |  17864 | remmyn at gmail.com
 4.17% |  1 | 1.81% |  12686 | narten at us.ibm.com
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  24 |100.00% |  699707 | Total


More information about the At-Large mailing list