[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

narten at us.ibm.com narten at us.ibm.com
Fri Aug 30 04:53:05 UTC 2019


Total of 32 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Aug 30 00:53:05 EDT 2019
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 12.50% |  4 | 21.53% |  171029 | vanda at scartezini.org
 12.50% |  4 | 8.48% |  67378 | karl at cavebear.com
 9.38% |  3 | 8.93% |  70958 | devtee at gmail.com
 9.38% |  3 | 7.73% |  61432 | evan at telly.org
 6.25% |  2 | 8.62% |  68442 | jzuck at innovatorsnetwork.org
 9.38% |  3 | 4.34% |  34504 | bzs at theworld.com
 3.12% |  1 | 6.01% |  47757 | at-large at atlarge-lists.icann.org
 3.12% |  1 | 4.59% |  36428 | oloyede.aa at unilorin.edu.ng
 3.12% |  1 | 4.51% |  35814 | dom at bigpulse.com
 3.12% |  1 | 3.63% |  28830 | staff at atlarge.icann.org
 3.12% |  1 | 3.19% |  25341 | ocl at gih.com
 3.12% |  1 | 2.92% |  23166 | amedinagomez at gmail.com
 3.12% |  1 | 2.85% |  22641 | cdel at firsthand.net
 3.12% |  1 | 2.45% |  19461 | carlton.samuels at gmail.com
 3.12% |  1 | 2.37% |  18792 | icann-list at sorehands.com
 3.12% |  1 | 2.29% |  18160 | weaker41 at gmail.com
 3.12% |  1 | 2.25% |  17887 | salanieta.tamanikaiwaimaro at gmail.com
 3.12% |  1 | 1.70% |  13537 | narten at us.ibm.com
 3.12% |  1 | 1.61% |  12821 | bartlett.morgan at gmail.com
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  32 |100.00% |  794378 | Total


More information about the At-Large mailing list