[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

narten at us.ibm.com narten at us.ibm.com
Fri May 15 04:53:05 UTC 2020


Total of 42 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri 15 May 2020 12:53:05 AM EDT
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 14.29% |  6 | 18.32% |  964535 | mcknight.glenn at gmail.com
 9.52% |  4 | 10.28% |  541069 | maureen.hilyard at gmail.com
 9.52% |  4 | 10.15% |  534160 | oloyede.aa at unilorin.edu.ng
 7.14% |  3 | 8.23% |  433226 | ekisesta at gmail.com
 4.76% |  2 | 5.98% |  315073 | petersomoragbon at gmail.com
 2.38% |  1 | 6.83% |  359503 | hello at ekenyanito.com
 4.76% |  2 | 2.87% |  150965 | vanda at scartezini.org
 2.38% |  1 | 3.81% |  200713 | at-large at atlarge-lists.icann.org
 2.38% |  1 | 3.28% |  172936 | olivierkouami at gmail.com
 2.38% |  1 | 3.21% |  168834 | mallambaba26 at gmail.com
 2.38% |  1 | 3.19% |  168123 | capdasiege at gmail.com
 2.38% |  1 | 3.15% |  165941 | skiden at gmail.com
 4.76% |  2 | 0.72% |  37924 | silvia.vivanco at icann.org
 4.76% |  2 | 0.45% |  23618 | lsymek at gmail.com
 2.38% |  1 | 2.69% |  141669 | sylvia at prontocl.com.br
 2.38% |  1 | 2.64% |  138753 | alberto at soto.net.ar
 2.38% |  1 | 2.59% |  136578 | otieno.barrack at gmail.com
 2.38% |  1 | 2.53% |  133292 | dkissoondoyal at gmail.com
 2.38% |  1 | 2.27% |  119452 | remmyn at gmail.com
 2.38% |  1 | 2.21% |  116581 | hcarrascob at gmail.com
 2.38% |  1 | 2.17% |  114068 | carlosraul at gutierrez.se
 2.38% |  1 | 1.10% |  58051 | sebicann at bachollet.fr
 2.38% |  1 | 0.73% |  38205 | joly at punkcast.com
 2.38% |  1 | 0.36% |  19065 | jolynyc at gmail.com
 2.38% |  1 | 0.24% |  12778 | narten at us.ibm.com
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  42 |100.00% | 5265112 | Total


More information about the At-Large mailing list