[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

narten at us.ibm.com narten at us.ibm.com
Fri Jul 12 04:53:03 UTC 2019


Total of 69 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Jul 12 00:53:03 EDT 2019
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 13.04% |  9 | 13.22% |  285883 | jlaprise at gmail.com
 8.70% |  6 | 4.71% |  101824 | evan at telly.org
 5.80% |  4 | 6.65% |  143811 | carlton.samuels at gmail.com
 4.35% |  3 | 6.75% |  145925 | vanda at scartezini.org
 4.35% |  3 | 5.86% |  126832 | greg at isoc-ny.org
 4.35% |  3 | 5.32% |  115136 | jam at jacquelinemorris.com
 2.90% |  2 | 5.86% |  126696 | mcknight.glenn at gmail.com
 4.35% |  3 | 3.42% |  73882 | alberto at soto.net.ar
 2.90% |  2 | 3.77% |  81458 | alan.greenberg at mcgill.ca
 2.90% |  2 | 3.16% |  68414 | nadira.araj at gmail.com
 2.90% |  2 | 2.52% |  54544 | roberto_gaetano at hotmail.com
 2.90% |  2 | 1.94% |  41984 | at-large at atlarge-lists.icann.org
 2.90% |  2 | 1.89% |  40847 | judith at jhellerstein.com
 1.45% |  1 | 3.26% |  70480 | jansen at ayf.de
 2.90% |  2 | 1.37% |  29557 | julf at julf.com
 2.90% |  2 | 1.21% |  26274 | carlosraul at gutierrez.se
 1.45% |  1 | 2.64% |  56993 | apisanty at gmail.com
 1.45% |  1 | 2.50% |  54058 | langdonorr at gmail.com
 1.45% |  1 | 2.06% |  44457 | ekisesta at gmail.com
 1.45% |  1 | 1.89% |  40982 | 6.internet at gmail.com
 1.45% |  1 | 1.80% |  38916 | hcarrasco at cmsz.cl
 1.45% |  1 | 1.79% |  38819 | olivierkouami at gmail.com
 1.45% |  1 | 1.72% |  37105 | dralialmeshal at gmail.com
 1.45% |  1 | 1.71% |  37042 | fsylla at gmail.com
 1.45% |  1 | 1.49% |  32265 | h.raiche at internode.on.net
 1.45% |  1 | 1.43% |  30925 | calderon.alfredo at gmail.com
 1.45% |  1 | 1.31% |  28423 | matthias at hudobnik.at
 1.45% |  1 | 1.27% |  27567 | bikram.shrestha at idea.com.np
 1.45% |  1 | 1.21% |  26246 | remmyn at gmail.com
 1.45% |  1 | 1.12% |  24150 | seun.ojedeji at gmail.com
 1.45% |  1 | 1.02% |  22112 | diepkongkh at gmail.com
 1.45% |  1 | 0.85% |  18396 | soekpe at gmail.com
 1.45% |  1 | 0.84% |  18060 | cedrickinanga at gmail.com
 1.45% |  1 | 0.70% |  15036 | narten at us.ibm.com
 1.45% |  1 | 0.63% |  13671 | hcarrascob at gmail.com
 1.45% |  1 | 0.57% |  12389 | alan at futureperfect.co.za
 1.45% |  1 | 0.54% |  11715 | bzs at theworld.com
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  69 |100.00% | 2162874 | TotalMore information about the At-Large mailing list