[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

narten at us.ibm.com narten at us.ibm.com
Fri Jul 5 04:53:04 UTC 2019


Total of 75 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Jul 5 00:53:04 EDT 2019
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 24.00% |  18 | 19.64% |  326530 | evan at telly.org
 10.67% |  8 | 6.28% |  104339 | bzs at theworld.com
 8.00% |  6 | 7.74% |  128682 | karl at cavebear.com
 6.67% |  5 | 8.17% |  135880 | kankaili at gmail.com
 5.33% |  4 | 8.24% |  136898 | otieno.barrack at gmail.com
 5.33% |  4 | 4.38% |  72790 | roberto_gaetano at hotmail.com
 2.67% |  2 | 4.10% |  68181 | ocl at gih.com
 2.67% |  2 | 3.10% |  51615 | at-large at atlarge-lists.icann.org
 2.67% |  2 | 2.53% |  42063 | jkuleszaicann at gmail.com
 1.33% |  1 | 3.50% |  58250 | judith at jhellerstein.com
 1.33% |  1 | 3.15% |  52342 | nadira.araj at gmail.com
 1.33% |  1 | 2.31% |  38461 | jzuck at innovatorsnetwork.org
 1.33% |  1 | 2.14% |  35493 | williamskale at hotmail.com
 1.33% |  1 | 2.06% |  34260 | mcknight.glenn at gmail.com
 1.33% |  1 | 1.90% |  31629 | brainstreetceo at gmail.com
 1.33% |  1 | 1.70% |  28177 | rihogris at gmail.com
 1.33% |  1 | 1.57% |  26135 | olivierkouami at gmail.com
 1.33% |  1 | 1.56% |  25977 | vanda at scartezini.org
 1.33% |  1 | 1.55% |  25754 | alan.greenberg at mcgill.ca
 1.33% |  1 | 1.41% |  23452 | 6.internet at gmail.com
 1.33% |  1 | 1.38% |  22957 | julf at julf.com
 1.33% |  1 | 1.30% |  21678 | matthias at hudobnik.at
 1.33% |  1 | 1.17% |  19470 | alberto at soto.net.ar
 1.33% |  1 | 1.04% |  17277 | emma.mugabi at gmail.com
 1.33% |  1 | 1.04% |  17252 | seun.ojedeji at gmail.com
 1.33% |  1 | 1.03% |  17041 | chand at connect.com.fj
 1.33% |  1 | 1.00% |  16590 | jmcc at hosterstats.com
 1.33% |  1 | 0.96% |  16031 | mmoll at ca.inter.net
 1.33% |  1 | 0.91% |  15153 | cw at christopherwilkinson.eu
 1.33% |  1 | 0.86% |  14309 | bastiaan.goslings at ams-ix.net
 1.33% |  1 | 0.85% |  14133 | narten at us.ibm.com
 1.33% |  1 | 0.74% |  12288 | jlaprise at gmail.com
 1.33% |  1 | 0.68% |  11270 | hadia at tra.gov.eg
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  75 |100.00% | 1662357 | TotalMore information about the At-Large mailing list