[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

narten at us.ibm.com narten at us.ibm.com
Fri Jul 20 04:53:03 UTC 2018


Total of 87 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Jul 20 00:53:03 EDT 2018
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 18.39% |  16 | 13.51% |  368887 | carlosraul at gutierrez.se
 12.64% |  11 | 18.66% |  509457 | 6.internet at gmail.com
 5.75% |  5 | 11.55% |  315384 | kankaili at gmail.com
 11.49% |  10 | 4.35% |  118685 | bzs at theworld.com
 3.45% |  3 | 8.06% |  220154 | roberto_gaetano at hotmail.com
 4.60% |  4 | 6.29% |  171737 | karl at cavebear.com
 3.45% |  3 | 7.03% |  192025 | apisanty at gmail.com
 4.60% |  4 | 3.81% |  104066 | carlton.samuels at gmail.com
 3.45% |  3 | 1.56% |  42520 | cdel at firsthand.net
 2.30% |  2 | 2.10% |  57271 | joly at punkcast.com
 2.30% |  2 | 2.00% |  54552 | javrua at gmail.com
 2.30% |  2 | 1.84% |  50361 | seun.ojedeji at gmail.com
 1.15% |  1 | 2.87% |  78265 | tijani.benjemaa at topnet.tn
 2.30% |  2 | 1.22% |  33241 | evanleibovitch at gmail.com
 2.30% |  2 | 0.97% |  26463 | julf at julf.com
 1.15% |  1 | 2.11% |  57681 | nenad at marinkovic.rs
 1.15% |  1 | 1.47% |  40047 | bartlett.morgan at gmail.com
 1.15% |  1 | 1.19% |  32467 | asoto at ibero-americano.org
 1.15% |  1 | 1.11% |  30387 | alan.greenberg at mcgill.ca
 1.15% |  1 | 1.07% |  29330 | maureen.hilyard at gmail.com
 1.15% |  1 | 0.96% |  26237 | jam at jacquelinemorris.com
 1.15% |  1 | 0.66% |  18024 | evan at telly.org
 1.15% |  1 | 0.64% |  17452 | isolatedn at gmail.com
 1.15% |  1 | 0.62% |  17032 | h.raiche at internode.on.net
 1.15% |  1 | 0.61% |  16709 | salanieta.tamanikaiwaimaro at gmail.com
 1.15% |  1 | 0.61% |  16563 | hadia at tra.gov.eg
 1.15% |  1 | 0.59% |  16045 | michele at blacknight.com
 1.15% |  1 | 0.57% |  15632 | mail at christopherwilkinson.eu
 1.15% |  1 | 0.56% |  15193 | ocl at gih.com
 1.15% |  1 | 0.50% |  13589 | jlaprise at gmail.com
 1.15% |  1 | 0.46% |  12608 | leonfelipe at sanchez.mx
 1.15% |  1 | 0.46% |  12583 | narten at us.ibm.com
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  87 |100.00% | 2730647 | TotalMore information about the At-Large mailing list