[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

narten at us.ibm.com narten at us.ibm.com
Fri Jan 5 05:53:03 UTC 2018


Total of 25 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Jan 5 00:53:02 EST 2018
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 4.00% |  1 | 29.77% |  355050 | at-large at atlarge-lists.icann.org
 8.00% |  2 | 8.27% |  98671 | olivierkouami at gmail.com
 8.00% |  2 | 6.60% |  78749 | mcknight.glenn at gmail.com
 8.00% |  2 | 6.18% |  73661 | roberto_gaetano at hotmail.com
 8.00% |  2 | 3.13% |  37366 | devtee at gmail.com
 4.00% |  1 | 4.84% |  57679 | alfredolopezh at gmail.com
 4.00% |  1 | 4.56% |  54375 | felkory2 at gmail.com
 4.00% |  1 | 4.52% |  53907 | amedinagomez at gmail.com
 4.00% |  1 | 4.08% |  48623 | alan.greenberg at mcgill.ca
 4.00% |  1 | 3.91% |  46602 | hadia at tra.gov.eg
 4.00% |  1 | 3.64% |  43439 | baudouin.schombe at gmail.com
 4.00% |  1 | 3.49% |  41657 | isaac at isaacmaposa.com
 4.00% |  1 | 3.18% |  37890 | javrua at gmail.com
 4.00% |  1 | 3.15% |  37515 | tijani.benjemaa at fmai.org.tn
 4.00% |  1 | 2.75% |  32744 | fsylla at gmail.com
 4.00% |  1 | 2.11% |  25169 | vanda at scartezini.org
 4.00% |  1 | 1.37% |  16323 | aichaabbadarpsha at gmail.com
 4.00% |  1 | 1.33% |  15837 | edmon at dot.asia
 4.00% |  1 | 1.32% |  15748 | legal at nixi.in
 4.00% |  1 | 0.99% |  11810 | narten at us.ibm.com
 4.00% |  1 | 0.83% |   9925 | nelson.sam.s at gmail.com
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  25 |100.00% | 1192740 | TotalMore information about the At-Large mailing list