[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

narten at us.ibm.com narten at us.ibm.com
Fri Sep 16 04:53:03 UTC 2016


Total of 50 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Sep 16 00:53:03 EDT 2016
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 14.00% |  7 | 12.67% |  104926 | ocl at gih.com
 10.00% |  5 | 11.48% |  95044 | evan at telly.org
 6.00% |  3 | 12.17% |  100836 | roberto_gaetano at hotmail.com
 10.00% |  5 | 5.12% |  42427 | bzs at theworld.com
 6.00% |  3 | 7.72% |  63917 | asoto at ibero-americano.org
 6.00% |  3 | 6.98% |  57807 | joly at punkcast.com
 4.00% |  2 | 5.59% |  46320 | seun.ojedeji at gmail.com
 6.00% |  3 | 3.04% |  25209 | johnl at iecc.com
 4.00% |  2 | 4.92% |  40722 | isolatedn at gmail.com
 4.00% |  2 | 4.48% |  37089 | apisan at unam.mx
 4.00% |  2 | 4.38% |  36315 | carlton.samuels at gmail.com
 4.00% |  2 | 3.10% |  25658 | garth.graham at telus.net
 2.00% |  1 | 3.69% |  30599 | vanda at scartezini.org
 2.00% |  1 | 2.62% |  21723 | aidanoblia at gmail.com
 2.00% |  1 | 2.54% |  21060 | staff at atlarge.icann.org
 2.00% |  1 | 1.91% |  15858 | karl at cavebear.com
 2.00% |  1 | 1.36% |  11284 | admin at isoc-ny.org
 2.00% |  1 | 1.30% |  10741 | narten at us.ibm.com
 2.00% |  1 | 1.20% |   9919 | w.yu at gmx.net
 2.00% |  1 | 1.12% |   9244 | cdel at firsthand.net
 2.00% |  1 | 0.90% |   7454 | alan.greenberg at mcgill.ca
 2.00% |  1 | 0.88% |   7257 | jjs at dyalog.net
 2.00% |  1 | 0.83% |   6839 | julf at julf.com
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  50 |100.00% |  828248 | TotalMore information about the At-Large mailing list