[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

Thomas Narten narten at us.ibm.com
Fri Jul 10 04:53:02 UTC 2015


Total of 33 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Jul 10 00:53:02 EDT 2015
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 3.03% |  1 | 23.59% |  288613 | ocl at gih.com
 3.03% |  1 | 23.11% |  282732 | valentina.pavel at apti.ro
 9.09% |  3 | 9.32% |  114076 | seun.ojedeji at gmail.com
 12.12% |  4 | 5.55% |  67867 | jjs at dyalog.net
 9.09% |  3 | 5.57% |  68126 | evan at telly.org
 9.09% |  3 | 3.81% |  46558 | joly at punkcast.com
 9.09% |  3 | 2.81% |  34409 | ondouglas at gmail.com
 6.06% |  2 | 4.07% |  49784 | vanda at uol.com.br
 6.06% |  2 | 2.67% |  32609 | carlton.samuels at gmail.com
 3.03% |  1 | 3.71% |  45420 | director at icfoss.in
 3.03% |  1 | 2.90% |  35506 | caribe at entropia.blog.br
 3.03% |  1 | 2.26% |  27593 | ariel.liang at icann.org
 3.03% |  1 | 2.08% |  25499 | rinalia.abdulrahim at gmail.com
 3.03% |  1 | 1.80% |  22071 | apisan at unam.mx
 3.03% |  1 | 1.56% |  19025 | sebastien at bachollet.com
 3.03% |  1 | 1.40% |  17083 | hongxueipr at gmail.com
 3.03% |  1 | 1.24% |  15112 | edmon at registry.asia
 3.03% |  1 | 1.10% |  13445 | h.raiche at internode.on.net
 3.03% |  1 | 0.81% |   9897 | admin at isoc-ny.org
 3.03% |  1 | 0.65% |   7999 | wolf.ludwig at comunica-ch.net
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  33 |100.00% | 1223424 | TotalMore information about the At-Large mailing list