[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

Thomas Narten narten at us.ibm.com
Fri Feb 22 05:53:04 UTC 2013


Total of 55 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Feb 22 00:53:04 EST 2013
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 32.73% |  18 | 39.42% |  265988 | carlton.samuels at gmail.com
 12.73% |  7 | 10.21% |  68906 | alan.greenberg at mcgill.ca
 5.45% |  3 | 3.29% |  22196 | iza at anr.org
 3.64% |  2 | 3.89% |  26219 | yaovito at yahoo.fr
 3.64% |  2 | 3.58% |  24180 | devtee at gmail.com
 3.64% |  2 | 3.30% |  22269 | sebastien at bachollet.com
 3.64% |  2 | 2.45% |  16534 | ocl at gih.com
 3.64% |  2 | 2.02% |  13643 | avri at acm.org
 1.82% |  1 | 3.01% |  20330 | salanieta.tamanikaiwaimaro at gmail.com
 1.82% |  1 | 2.84% |  19163 | eduardodiazrivera at gmail.com
 1.82% |  1 | 2.82% |  19058 | info at hoferichter.eu
 1.82% |  1 | 2.75% |  18587 | omar at kaminski.adv.br
 1.82% |  1 | 2.69% |  18162 | hilyard at oyster.net.ck
 1.82% |  1 | 2.61% |  17639 | isolatedn at gmail.com
 1.82% |  1 | 2.57% |  17361 | ali.almeshal at bis.org.bh
 1.82% |  1 | 2.16% |  14576 | fouadbajwa at gmail.com
 1.82% |  1 | 1.44% |   9723 | tijani.benjemaa at topnet.tn
 1.82% |  1 | 1.41% |   9493 | roberto_gaetano at hotmail.com
 1.82% |  1 | 1.34% |   9023 | cw at christopherwilkinson.eu
 1.82% |  1 | 1.18% |   7991 | carlosaguirre62 at hotmail.com
 1.82% |  1 | 1.17% |   7886 | tijani.benjemaa at planet.tn
 1.82% |  1 | 1.09% |   7324 | neil at cauce.org
 1.82% |  1 | 1.04% |   6995 | narten at us.ibm.com
 1.82% |  1 | 0.89% |   5998 | ajp at glocom.ac.jp
 1.82% |  1 | 0.82% |   5523 | evan at telly.org
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  55 |100.00% |  674767 | Total
More information about the At-Large mailing list