[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

Thomas Narten narten at us.ibm.com
Fri Nov 23 05:53:08 UTC 2012


Total of 23 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Nov 23 00:53:08 EST 2012
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 17.39% |  4 | 14.12% |  24687 | carlton.samuels at gmail.com
 13.04% |  3 | 12.28% |  21468 | roberto_gaetano at hotmail.com
 13.04% |  3 | 10.39% |  18159 | salanieta.tamanikaiwaimaro at gmail.com
 8.70% |  2 | 14.69% |  25684 | alan.greenberg at mcgill.ca
 8.70% |  2 | 9.38% |  16404 | ajp at glocom.ac.jp
 8.70% |  2 | 8.70% |  15206 | evan at telly.org
 4.35% |  1 | 6.66% |  11648 | yaovito at yahoo.fr
 4.35% |  1 | 4.74% |   8289 | admin at ttcsweb.org
 4.35% |  1 | 4.58% |   8010 | carlosaguirre62 at hotmail.com
 4.35% |  1 | 3.87% |   6757 | narten at us.ibm.com
 4.35% |  1 | 3.72% |   6498 | fouadbajwa at gmail.com
 4.35% |  1 | 3.64% |   6367 | joly at punkcast.com
 4.35% |  1 | 3.23% |   5648 | sebastien at bachollet.com
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  23 |100.00% |  174825 | Total
More information about the At-Large mailing list