[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

Thomas Narten narten at us.ibm.com
Fri Oct 5 04:53:04 UTC 2012


Total of 55 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Oct 5 00:53:04 EDT 2012
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 18.18% |  10 | 56.25% |  583414 | carlton.samuels at gmail.com
 12.73% |  7 | 7.94% |  82345 | salanieta.tamanikaiwaimaro at gmail.com
 9.09% |  5 | 5.21% |  54043 | ocl at gih.com
 7.27% |  4 | 5.29% |  54856 | alan.greenberg at mcgill.ca
 5.45% |  3 | 3.65% |  37826 | langdonorr at gmail.com
 5.45% |  3 | 2.49% |  25848 | eduardodiazrivera at gmail.com
 3.64% |  2 | 2.83% |  29389 | rinalia.abdulrahim at gmail.com
 3.64% |  2 | 1.95% |  20218 | vanda at uol.com.br
 3.64% |  2 | 1.30% |  13508 | evan at telly.org
 1.82% |  1 | 1.12% |  11668 | vivekvc2001 at yahoo.co.in
 1.82% |  1 | 1.10% |  11399 | william.drake at uzh.ch
 1.82% |  1 | 0.95% |   9810 | yaovito at yahoo.fr
 1.82% |  1 | 0.90% |   9297 | roberto_gaetano at hotmail.com
 1.82% |  1 | 0.82% |   8506 | h.raiche at internode.on.net
 1.82% |  1 | 0.82% |   8462 | rudi.vansnick at isoc.be
 1.82% |  1 | 0.79% |   8163 | fsylla at gmail.com
 1.82% |  1 | 0.76% |   7838 | narten at us.ibm.com
 1.82% |  1 | 0.72% |   7431 | joly at punkcast.com
 1.82% |  1 | 0.71% |   7409 | brainstreetceo at gmail.com
 1.82% |  1 | 0.71% |   7325 | jeff.neuman at neustar.us
 1.82% |  1 | 0.69% |   7124 | cdel at firsthand.net
 1.82% |  1 | 0.64% |   6684 | admin at ttcsweb.org
 1.82% |  1 | 0.60% |   6228 | hongxueipr at gmail.com
 1.82% |  1 | 0.60% |   6213 | ajp at glocom.ac.jp
 1.82% |  1 | 0.59% |   6142 | derek at aa419.org
 1.82% |  1 | 0.59% |   6072 | karl at cavebear.com
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  55 |100.00% | 1037218 | Total
More information about the At-Large mailing list