[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

Thomas Narten narten at us.ibm.com
Fri Sep 21 04:53:05 UTC 2012


Total of 145 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Sep 21 00:53:05 EDT 2012
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 23.45% |  34 | 25.85% |  376867 | salanieta.tamanikaiwaimaro at gmail.com
 13.79% |  20 | 12.35% |  180107 | carlton.samuels at gmail.com
 5.52% |  8 | 5.82% |  84877 | roberto_gaetano at hotmail.com
 5.52% |  8 | 4.86% |  70841 | evan at telly.org
 4.14% |  6 | 3.93% |  57226 | avri at acm.org
 3.45% |  5 | 3.62% |  52733 | h.raiche at internode.on.net
 4.14% |  6 | 2.75% |  40042 | johnl at iecc.com
 2.76% |  4 | 3.80% |  55416 | alan.greenberg at mcgill.ca
 2.76% |  4 | 2.84% |  41450 | rinalia.abdulrahim at gmail.com
 2.76% |  4 | 2.62% |  38129 | info at hoferichter.eu
 1.38% |  2 | 3.23% |  47038 | gideonrop at gmail.com
 2.07% |  3 | 2.08% |  30250 | vanda at uol.com.br
 2.07% |  3 | 1.78% |  25929 | dogwallah at gmail.com
 2.07% |  3 | 1.68% |  24522 | sebastien at bachollet.com
 2.07% |  3 | 1.62% |  23661 | ocl at gih.com
 2.07% |  3 | 1.45% |  21084 | carlosaguirre62 at hotmail.com
 1.38% |  2 | 1.66% |  24181 | cveraq at gmail.com
 1.38% |  2 | 1.56% |  22709 | tijani.benjemaa at planet.tn
 0.69% |  1 | 2.18% |  31841 | presidencia at internauta.org.ar
 0.69% |  1 | 2.01% |  29251 | natalia.enciso at gmail.com
 1.38% |  2 | 1.25% |  18190 | dralialmeshal at gmail.com
 1.38% |  2 | 0.92% |  13347 | eduardodiazrivera at gmail.com
 0.69% |  1 | 0.92% |  13438 | admin at bango.org.bb
 0.69% |  1 | 0.85% |  12443 | cintra.sooknanan at gmail.com
 0.69% |  1 | 0.72% |  10434 | william.drake at uzh.ch
 0.69% |  1 | 0.64% |   9312 | shearman at victoria.tc.ca
 0.69% |  1 | 0.55% |   8070 | sylvia at internautabrasil.org
 0.69% |  1 | 0.54% |   7894 | josefranciscoarce at gmail.com
 0.69% |  1 | 0.51% |   7507 | yaovito at yahoo.fr
 0.69% |  1 | 0.51% |   7453 | narten at us.ibm.com
 0.69% |  1 | 0.49% |   7071 | hawadiakite at gmail.com
 0.69% |  1 | 0.48% |   6989 | siranush_vardanyan at hotmail.com
 0.69% |  1 | 0.47% |   6898 | jam at jacquelinemorris.com
 0.69% |  1 | 0.47% |   6885 | langdonorr at gmail.com
 0.69% |  1 | 0.47% |   6803 | isolatedn at gmail.com
 0.69% |  1 | 0.45% |   6529 | julie.hammer at bigpond.com
 0.69% |  1 | 0.42% |   6157 | heidi.ullrich at icann.org
 0.69% |  1 | 0.42% |   6133 | yrjo_lansipuro at hotmail.com
 0.69% |  1 | 0.42% |   6117 | devtee at gmail.com
 0.69% |  1 | 0.42% |   6116 | fsylla at gmail.com
 0.69% |  1 | 0.40% |   5854 | derek at aa419.org
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% | 145 |100.00% | 1457794 | Total
More information about the At-Large mailing list