[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

Thomas Narten narten at us.ibm.com
Fri Jan 20 05:53:02 UTC 2012


Total of 36 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Jan 20 00:53:02 EST 2012
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 11.11% |  4 | 11.57% |  32976 | evan at telly.org
 8.33% |  3 | 12.73% |  36293 | alan.greenberg at mcgill.ca
 11.11% |  4 | 9.50% |  27067 | jmamodio at gmail.com
 8.33% |  3 | 9.70% |  27641 | william.drake at uzh.ch
 8.33% |  3 | 5.94% |  16929 | johnl at iecc.com
 5.56% |  2 | 6.36% |  18123 | salanieta.tamanikaiwaimaro at gmail.com
 5.56% |  2 | 5.41% |  15412 | avri at acm.org
 5.56% |  2 | 5.25% |  14971 | isolatedn at gmail.com
 5.56% |  2 | 4.19% |  11938 | joly at punkcast.com
 5.56% |  2 | 4.03% |  11490 | franck.martin at gmail.com
 2.78% |  1 | 3.66% |  10446 | cw at christopherwilkinson.eu
 2.78% |  1 | 3.39% |   9651 | sylvia at prontocl.com.br
 2.78% |  1 | 3.21% |   9153 | carlton.samuels at gmail.com
 2.78% |  1 | 2.65% |   7547 | sebastien at bachollet.com
 2.78% |  1 | 2.60% |   7421 | cintra.sooknanan at gmail.com
 2.78% |  1 | 2.56% |   7289 | patrick at vande-walle.eu
 2.78% |  1 | 2.49% |   7087 | cdel at firsthand.net
 2.78% |  1 | 2.43% |   6938 | narten at us.ibm.com
 2.78% |  1 | 2.35% |   6691 | ocl at gih.com
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  36 |100.00% |  285063 | Total
More information about the At-Large mailing list