[At-Large] Weekly posting summary for at-large at atlarge-lists.icann.org

Thomas Narten narten at us.ibm.com
Fri May 13 04:53:03 UTC 2011


Total of 50 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri May 13 00:53:03 EDT 2011
 
  Messages  |   Bytes    | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 8.00% |  4 | 36.94% |  186729 | ebw at abenaki.wabanaki.net
 22.00% |  11 | 10.25% |  51810 | johnl at iecc.com
 12.00% |  6 | 12.71% |  64248 | derek at aa419.org
 10.00% |  5 | 6.38% |  32271 | karl at cavebear.com
 6.00% |  3 | 6.78% |  34279 | avc at avc.vc
 6.00% |  3 | 4.18% |  21122 | dogwallah at gmail.com
 6.00% |  3 | 3.66% |  18481 | patrick at vande-walle.eu
 4.00% |  2 | 3.10% |  15684 | avc at namesatwork.com
 4.00% |  2 | 2.37% |  11969 | evan at telly.org
 4.00% |  2 | 2.30% |  11611 | carlton.samuels at gmail.com
 4.00% |  2 | 2.01% |  10151 | cdel at firsthand.net
 2.00% |  1 | 2.38% |  12018 | avri at acm.org
 2.00% |  1 | 1.41% |   7149 | franck.martin at gmail.com
 2.00% |  1 | 1.32% |   6657 | beaubrendler at earthlink.net
 2.00% |  1 | 1.23% |   6220 | alan.greenberg at mcgill.ca
 2.00% |  1 | 1.15% |   5789 | narten at us.ibm.com
 2.00% |  1 | 0.95% |   4805 | joly at punkcast.com
 2.00% |  1 | 0.90% |   4546 | ocl at gih.com
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  50 |100.00% |  505539 | TotalMore information about the At-Large mailing list